รายการการรักษา หน่วย บาท ระยะเวลา โปรโมชั่น
ทันตกรรมจัดฟัน
ตรวจบันทึกสภาพฟันก่อนจัดฟัน  ครั้ง  1,000  1 ครั้ง  
จัดฟันด้านนอกด้วยโลหะ  การรักษา 35,000-40,000 - โปรโมชั่น
จัดฟันด้านนอกด้วยเซรามิก (สีเหมือนฟัน)  การรักษา  55,000-60,000 -  โปรโมชั่น 
จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก  การรักษา 45,000-80,000 - โปรโมชั่น
ติดเครื่องมือแบบโลหะ (กรณีหลุด) ตัว  300  -  
ติดเครื่องมือแบบเซรามิก (กรณีหลุด) ตัว 300 -  
 เครื่องมือคงสภาพฟัน แบบอคริลิก ชิ้น 2,500  2 วัน   
เครื่องมือคงสภาพฟัน แบบใสไร้เหล็ก ชิ้น 4,000 2 วัน  
ค่าใช้จ่ายกรณีเป็นคนไข้ที่อื่น ย้ายมารักษาต่อ เริ่มต้น 3,000 -  
ค่าใช้จ่ายในการปรับเครื่องมือ(กรณีเป็นคนไข้จากที่อื่น)  ครั้ง  2,000  -  
 เครื่องมือรักษาอาการไมเกรน (NTI-tss) ครั้ง 9,000 -  
         
         
เอกซเรย์
เอกซเรย์รอบปลายรากฟัน ฟิล์ม 150 1 ครั้ง  
         
         
รักษาโรคเหงือก        
ขูดหินปูนและขัดฟัน ครั้ง 500 - 1,400  1 ครั้ง   
เคลือบฟลูออไรด์ การรักษา 500 1 ครั้ง  
การขจัดคราบฝังลึกด้วยเครื่อง AIR FLOW การรักษา 800 1 ครั้ง  
ขูดหินปูนที่รากฟันและเกลารากฟัน ครั้ง 1,500 1 ครั้ง  
ศัลยกรรมเพิ่มความสูงตัวฟัน ซี่ 3,500 - 4,000 1 ครั้ง  
         
         
รักษารากฟัน
รักษารากฟัน (ฟันหน้า) ซี่ 3,000 - 5,000 5 - 7 วัน  
รักษารากฟัน (ฟันกรามน้อย) ซี่ 5,000 - 6,500 10 - 14 วัน  
รักษารากฟัน (ฟันกรามใหญ่) ซี่ 6,000 - 9,000 10 - 28 วัน  
         
         
การผ่าตัด
ถอนฟัน ซี่ 400 - 1,000 1 ครั้ง  
ผ่าฟันคุด ซี่ 1,500 - 4,500 1 ครั้ง  
         
         
ทันตกรรมบูรณะ
อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม ซี่ 400 – 1,500 1 ครั้ง  
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต ซี่ 500 - 2,000 1 ครั้ง  
ปิดช่องว่างระหว่างฟัน ซี่ 1,400-2,000 1 ครั้ง  
ลูมิเนียร์ วีเนียร์ (Lumineers Veneer) ซี่ 23,000-25,000 1 - 7 วัน  
ลูมิเนียร์ วีเนียร์ (Lumineers Veneer) ซี่ 20,000    
แผ่นปิดหน้าฟัน (สีเหมือนฟัน) ซี่ 8,000 - 12,000 1 - 7 วัน  
แผ่นปิดหน้าฟัน (สีเหมือนหัน) Veneer ซี่ 8,000    
อินเลย์ /ออนเลย์ ซี่ 4,000 - 9,000   5 - 7 วัน  
ฟอกสีฟันด้วยแสง LED ครั้ง   8,900  1 ครั้ง  
ฟอกสีฟันที่คลินิก + ขูดหินปูน+ เคลือบฟลูออไรด์ ครั้ง 4,900 1 ครั้ง โปรโมชั่น
ฟอกสีฟันด้วยตัวเอง ครั้ง 5,000 1 ครั้ง โปรโมชั่น
เคลือบหลุมร่องฟัน ซี่ 500 1 ครั้ง  
         
         
ทันตกรรมประดิษฐ์
ฟันปลอมทั้งปาก ชิ้น 10,000 - 15,000 10 - 14 วัน  
ครอบฟัน , สะพานฟัน ซี่ 6,500 - 20,000 5 - 7 วัน  
ครอบฟัน , สะพานฟัน แบบ All Ceramic ซี่ 12,000    
ฟันปลอมแบบโครงโลหะ ชิ้น 6,500 - 12,000 10 - 14 วัน  
ฟันปลอมชั่วคราว ชิ้น 1,500 5 - 7 วัน  
เติมฟัน ซี่ 500    
เดือยฟัน ซี่ 3,000 - 3,500 5 - 7 วัน  
รากเทียมรวมครอบฟัน ซี่ 75,000    
         
         
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
ขูดหินปูนสำหับเด็ก การรักษา  400 1 ครั้ง   
เคลือบฟลูออไรด์สำหรับเด็ก  การรักษา 400  1 ครั้ง   
เคลือบหลุมร่องฟันสำหรับเด็ก ซี่ 400 1 ครั้ง   
ถอนฟัน(ฟันน้ำนม)  ซี่  300-500  1 ครั้ง   
อุดฟันด้วยวัสดุอะมัลกัม (ฟันน้ำนม) ซี่ 400 – 1,500  1 ครั้ง  
อุดฟันด้วยวัสดุคอมโพสิต (ฟันน้ำนม) ซี่ 500 - 2,000 1 ครั้ง  
การอุดฟันแบบ P.R.R ซี่ 600 1 ครั้ง  
การตัดเนื้อเยื่อในส่วนตัวฟันบางส่วน /ทั้งหมด ซี่ 1,500 - 2,500 1 ครั้ง  
ครอบฟันแบบสแตนเลส ซี่ 2,000 1 ครั้ง  
เครื่องมือกันที่ฟัน ซี่ 3,000 - 3,500 5 - 7 วัน