การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

     การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่มีความสำคัญมากที่สุดซึ่งจะส่งผลให้ ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดในบาง กรณีอาจมีความจำเป็นในการถ่ายเอ๊กซเรย์และพิมพ์ปากเพื่อการวิเคราะห์โรคA img 01

 หลักสำคัญของเราในการตรวจวินิจฉัยโรค

  1. มาตรฐานและมาตรการในการตรวจวินิจฉัย
  2. เทคโนโลยีที่ใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรค

     ดังนั้นเราจึงมีมาตรการในการบริการทางทันตกรรมที่โปร่งใสเน้นความเข้าใจและการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เข้ารับบริการรวมถึงการให้คำแนะนำในการวางเป้าหมาย ที่เป็นไปได้และผลลัพธ์ที่ดีและเหมาะสมที่สุดแก่ผู้เข้ารับบริการทั้งนี้คณะทันตแพทย์ของเราเป็นกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศและมากด้วยประสบการณ์การรักษาผู้เข้ารับบริการจึงสามารถมั่นใจได้ในข้อมูลและคำแนะนำว่ามีความถูกต้องและทันสมัยรวมทั้งเรายังให้บริการด้านทันตกรรมด้วยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดังนั้นผู้เข้ารับบริการจึงสามารถมั่นใจได้ถึงผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

     เราได้คัดเลือกอุปกรณ์และเครื่องมือทางทันตกรรมที่ดีสุดในการอำนวยความสะดวกแก่ทันตแพทย์ในการรักษาโดยคำนึงถึงผลลัพธ์และความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการเป็นหลัก อาทิเครื่องมือสำหรับการรักษารากฟัน (Endomate) และ เครื่องมือวัดความยาวของรากฟัน (root apex locator)ช่วยในการรักษารากฟันเครื่อง OsseoCareในการปลูกรากฟันเทียมเครื่องเลเซอร์ที่ใช้ในการฟอกสีฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ และการผ่าตัดในช่องปากข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ที่ศูนย์ทันตกรรมของเราได้

มาตรฐานการฆ่าเชื้อ

     เป็นเรื่องที่เราคำนึงถึงและให้ความสำคัญสูงสุดนอกเหนือไปจากมาตรฐานด้านการบริการและการรักษา โดยเรามีหลักการที่มุ่งเน้นด้านการควบคุมดูแลความสะอาดและการฆ่าเชื้อ, อุปกรณ์ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ,ทางเลือกเพื่อสุขอนามัยส่วนบุคคลรวมไปถึงถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันและให้ความมั่นใจด้านความสะอาดของวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆของเราโดยเราได้เลือกใช้เครื่องมือฆ่าเชื้อต่างๆ เช่น ตู้อบฆ่าเชื้อ (autoclave sterilizer) เครื่องทำความสะอาดความถี่สูง (ultrasonic cleanser) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยความเย็นสูง (cold sterilizer) เครื่องฆ่าเชื้อด้วยระบบสุญญากาศ (vacuum machine) และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้งทันทีในการให้บริการ

 เราเลือกสรรเครื่องมือทันตกรรมต่างๆ เช่นเครื่องขูดหินปูน, ชุดเก้าอี้ทำฟันและเครื่อมืออื่นๆที่ ดีที่สุด ซึ่งนอกจากให้ความสะดวกสบาย และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วยังได้รับการออกแบบที่สะดวกต่อการฆ่าเชื้อ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความสะอาดของเครื่องมือทั้งหมด